Zapewniamy pełny serwis urządzeń grzewczych firmy ACV, BROTJE oraz JUNKERS–BOSCH. Zakres prac serwisowych obejmuje:

  • Pierwsze uruchomienie - uruchomienie urządzeń grzewczych po ich montażu, wraz z ich pełną regulacją.
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - naprawa urządzeń związana ze zużyciem części lub ich podzespołów.
  • Konserwacja urządzeń - regularne, okresowe (np. coroczne) przeglądy urządzeń grzewczych tj. czyszczenie, regulacja, analiza spalin i konserwacja.

Ponadto zapewniamy serwis pozostałych elementów kotłowni oraz instalacji przez nas montowanych – np.poprawność działania automatyki, czyszczenie filtrów, kontrola ciśnień w naczyniach wzbiorczych, etc.